14 خرداد، روز رحلت حضرت امام (ره) را به همه کاربران عزیز تسلیت عرض میکنیم.